A World of Surface Protection Solutions
Kovy bez povrchové úpravy

Novacel vám nabízí širokou řadu inovativních řešení pro ochranu kovů bez povrchové úpravy, která jsou speciálně přizpůsobeny:

- chemickému složení povrchu,
- různým typům povrchu,
- vašim výrobním a zpracovatelským potřebám (ohýbání, řezání, profilování,lisování, dělení, skružování, laserové řezání, ...), požadavkům na manipulaci, skladování a přepravu.

Application du film de protection Novacel® sur métaux nus Films de protection Novacel® lors de l'emboutissage Film de protection Novacel® pour les opérations de découpe Laser

Společnost NOVACEL je připravena poskytnout vám spolehlivá a bezpečná řešení :

- stabilní adheze během celého výrobního cyklu a během skladování,
- vynikající odolnost proti vlivům vnějšího prostředí (2 až 6 měsíců),
- možnost jednoprůchodového laserového řezání chráněných plechů,
- snadné odstranění bez zadrhávání nebo roztržení,
- přizpůsobení pro lisování,
- úprava "easy peel" pro procesy, ve kterých je třeba po ukončení zpracování fólii odstranit snadno a rychle,
- respektování kvality a konečné úpravy povrchů vašich výrobků bez zanechávání zbytků nebo stop po odstranění fólie.

S fóliemi NOVACEL můžete individualizovat vaše výrobky vytištěním loga, návodu či reklamního sdělení.