A World of Surface Protection Solutions
Kovy s povrchovou úpravou

NOVACEL vám nabízí širokou řadu inovativních řešení pro ochranu kovů s povrchovou úpravou, která jsou speciálně přizpůsobena:

- chemickému složení povrchu,
- různým typům povrchu,
- vašim výrobním a zpracovatelským potřebám (ohýbání, řezání, profilování, výroba pěnových panelů, dělení, skružování...), požadavkům na manipulaci, skladování a přepravu.

Application du film de protection Novacel® sur métaux prélaqués Application du film de protection Novacel® devant le profilage Application du film de protection Novacel® devant le troussage des panneaux Application du film de protection Novacel® pour métaux prélaqués

Společnost NOVACEL je připravena poskytnout vám spolehlivá a bezpečná řešení:

- stabilní adheze během celého výrobního cyklu a během skladování,
- vynikající odolnost proti vnějším vlivům (3 až 12 měsíců),
- odstraňování bez zadrhávání nebo roztržení i po pěnování,
- respektování kvality a dokonalé konečné úpravy povrchů vašich výrobků bez zanechání skvrn nebo stop po odstranění fólie.

S fóliemi NOVACEL můžete individualizovat vaše výrobky vytištěním loga, návodu či reklamního sdělení.