A World of Surface Protection Solutions
Sklo

Film auto-adhésif Novacel® pour la protection du verre

NOVACEL vám nabízí širokou řadu inovativních řešení pro ochranu skla, která je speciálně přizpůsobena:

- chemickému složení a typům povrchu,
- vašim výrobním potřebám a požadavkům na manipulaci, skladování a přepravu.

Společnost NOVACEL je připravena poskytnout vám spolehlivá a bezpečná řešení:

- stabilní adheze během celého cyklu používání,
- respektování kvality a konečné úpravy povrchů vašich výrobků bez zanechávání zbytků nebo stop po odstranění fólie.

S fóliemi NOVACEL můžete individualizovat vaše výrobky vytištěním loga, návodu či reklamního sdělení.