A World of Surface Protection Solutions
Novacel posiluje své vedoucí postavení na globálním trhu akvizicí společnosti Main Tape, Inc. prostřednictvím holdingové společnosti Chargeurs Protective Films
V pondělí 18. července 2016 Chargeurs Protective Films dokončil převzetí Main Tape od Nekoosa Coated Products. Main Tape, sídlící v USA, Cranburry, New Jersey, se specializuje na vývoj a produkci plastových fólií určených k dočasné ochraně povrchů. Od svého založení v roce 1987 Main Tape úspěšně vyvinula širokou škálu produktů a řešení pro průmyslové podniky operující na území Spojených států i Mexika. Akvizice díky rozšíření produktové škály i působnosti na globálním trhu posiluje vedoucí pozici Chargeurs Protective Films, a tím i společnosti Novacel, mezi světovými výrobci ochranných filmů. Stejně tak umožňuje další rozvoj marketingových aktivit i zvýšení výrobních kapacit celé skupiny. Laurent Derolez, předseda představenstva Novacel a generální ředitel Chargeurs Protective Films, o akvizici řekl “Naše společnost tímto zažívá vzrušující vývoj, který přináší obrovskou příležitost pro náš další silný růst a expanzi na trhu. Samozřejmě nám také umožní významně zvýšit kvalitu poskytovaného servisu našim stávajícím i novým zákazníkům a tím upevnit či zesílit vzájemné vazby.”