A World of Surface Protection Solutions
Přijatá výzva v oblasti inovací

Know-how, které je založeno na školení a kvalifikaci zkušených pracovníků.

Aplikovaný výzkum a rozvoj společnosti nám v dnešní době umožňuje řešit problematiku ochrany povrchů v celé její šíři.  Aby bylo naše řešení ochrany povrchů bezchybné, jsou fólie pravidelně testovány v podmínkách, které simulují průmyslovou výrobu. Abychom se ujistili, že je zvolené řešení ochrany povrchů správné, jsou poté veškeré naše výrobky testovány a schváleny interními technickými odděleními.

Savoir-faire NovacelNovacel et formationPerformance des films auto-adhésifs

Know-how

Společnost Novacel, posílená 40letými zkušenostmi z oblasti ochrany povrchů, disponuje jedinečným know-how, které jí umožňuje vyhovět všem vašim potřebám. Zajištění dokonalé kvality je naší absolutní prioritou. Díky našim zkušenostem můžeme garantovat dodání bezchybných produktů.

Pokrok

Aby mohla společnost Novacel účinně plnit vaše zadání, má k dispozici vlastní laboratoř aplikovaného výzkumu. Cílem našich výzkumníků je neustálé rozšiřování pole využitelnosti našich výrobků a zlepšování jejich charakteristik tak, aby plně uspokojovaly vaše potřeby. 30% našich prodaných výrobků je na trhu méně než 5 let.

Vzdělávání

Svět je v neustálém pohybu a technologie se rychle vyvíjejí, proto je vzdělávání jedním z nutných faktorů dosažení špičkových charakteristik výrobků. Doplňuje strategická rozhodnutí generálního ředitelství a usnadňuje výměnu zkušeností. Naším nejcennějším kapitálem jsou bezpochyby naše lidské zdroje.