A World of Surface Protection Solutions
Partneři společnosti Novacel

AFERA

Afera

AFERA je asociací evropských výrobců samolepicích pásů. Sdružuje 115 členů z 18 evropských zemí. Cílem asociace AFERA je společný postup evropských výrobců samolepicích pásů při zlepšování výrobků, podmínek na trhu a budoucnosti oblasti výroby samolepicích pásů. Společnost Novacel, která je leadrem ve výrobě samolepicích fólií pro ochranu povrchů je členem asociace AFERA a podílí se na práci rady pro technologie a marketing.
Internetové stránky asociace AFERA


ECCA

Ecca

ECCA (European Coil Coating Association) má přibližně 200 členů v 18 evropských zemích. Cílem asociace ECCA je propagování konceptu předlakování materiálů.
Internetové stránky asociace ECCA


SNCP

SNCP

SNPC je Národní společenství výrobců kaučuku a polymerů; podílí se na prosazování zájmů společností podnikajících v tomto oboru.
Tato asociace má 80 členů. SNCP je součástí Francouzského centra pro kaučuk. Francouzské centrum pro kaučuk je platformou multioborových činností, které se zabývají rozvojem kaučukového průmyslu. Seskupuje SNCP a taktéž další dvě asociace - LRCCP a IFOCA.
Internetové stránky SNCP


PSTC

PSTC
PSTC je severoamerickou asociací, která sdružuje výrobce a dodavatele samolepicích pásů. PSCT výrobce podporuje nabídkou školení a kooperuje s ASTM a mezinárodními organizacemi na sjednocení zkušebních postupů a kontrole legislativních předpisů.
Internetové stránky asociace PSTC


SITMAE REACH

SITMAE REACH

SITMAE REACH Services BV je společnost konzultantů s důkladnou znalostí v nařízení REACH, zejména stanoví sloužit neevropskými výrobci a zpracovatelé chemických látek jako "výhradního zástupce" podle nařízení REACH. Tato společnost také poskytuje REACH Poradenské služby dovozcům v EU, výrobců a uživatelů průmyslových chemikálií. SITMAE REACH internetových stránkách.