A World of Surface Protection Solutions
Poslání

Společnost NOVACEL, která je přítomna ve více než 60 zemích, je světovým leaderem v oblasti samolepicích fólií pro dočasnou ochranu povrchů při průmyslové výrobě (stavebnictví, automobilový průmysl, výroba domácích spotřebičů a elektroniky). Díky fóliím Novacel zůstane povrch materiálů nedotčený. Ve všech výrobních fázích jako například ohýbání, vrtání, lisování, profilování, manipulaci, přepravě a montáži je fólie Novacel bariérou chránící výrobky před vlivy vnějšího prostředí, čímž brání vzniku škrábanců, znečistění nebo prasklin... Navíc fólie Novacel prodlužuje životnost výrobních zařízení.

Protection Novacel lors du perçageProtection Novacel lors de l'emboutissageProtection Novacel lors du profilage

Ochrannou fólii lze aplikovat na natolik rozdílné materiály jako jsou například hliník, kovy s povrchovou úpravou, plastové materiály v deskách nebo profilech, dřevotřískové materiály, koberce, skla, ... Typ a stav povrchu určuje složení adhezní vrstvy fólie. Tloušťka a barva fólie se mění v závislosti na technických požadavcích a je snadno odstranitelná bez zanechání stop a nebo zbytků.

Jako potvrzení nekompromisního přístupu k otázkám kvality získala společnost Novacel následující certifikáty:

- ISO 9001, version 2008
- ISO 14001 : konkrétní důkaz angažovanosti společnosti v oblasti udržitelného rozvoje.

Hodnoty

Laurent Derolez PDG Novacel Činnost společnosti Novacel spočívá na třech ideách, kterými jsou inovace, kvalita a služby. Tyto ideje jsou naplňovány motivovanými pracovními kolektivy.  Pro schopnost nabízet konkurenceschopné produkty, které odpovídají potřebám našich zákazníků je inovace životně důležitá. Náš výzkum a rozvoj nám umožnil odkrýt nové oblasti použití našich výrobků, které vyžadují specifická řešení.  Pro oblast stavebnictví, automobilového průmyslu, výroby domácích spotřebičů a elektroniky je společný důraz na kvalitu. Výrobci se každodenně se setkávají s novými výzvami, na které musíme odpovědět co nejsofistikovanějším způsobem. Inovace se však týká i našich výrobních postupů. Z tohoto důvodu byla roku 2005 v Evropě zprovozněna nová povlakovací linka, která využívá nejnovější technologie.

Kvalita služeb je dalším důležitým trumfem společnosti Novacel. Jedná se v podstatě o co nejrychlejší splnění požadavků zákazníků a navržení řešení ochrany produktů, která bude co nejlépe odpovídat specifickým podmínkám jejich výroby. Vytvořili jsme světovou síť center služeb a dále ji rozšiřujeme. Jejich blízkost k různým trhům a zákazníkům a sdílení našeho know-how celou sítí nám umožňuje dosahovat optimální a homogenní kvality poskytovaných služeb na všech kontinentech a zajišťovat řešení „namíru“. Kvalitativní ukazatele jsou průběžně vyhodnocovány a díky politice pečlivého proškolování zaměstnanců a investicím do moderních technologií výroby neustále zlepšovány.

Laurent DEROLEZ
Generální ředitel společnosti Novacel


Stavební

Novacel doporučuje stavební profesionálové své Samolepicí fólie o vyřešení četné útoky ...

En savoir plus

Spotřebiče

Novacel s vámi souhlasí, že vaše zařízení je bez nedokonalosti.

En savoir plus

Elektronika

Samolepicí fólie NOVACEL zachovat a zvýšit přidanou hodnotu vašich obrazovkách.

En savoir plus

Automobilové

Udržujte vnitřní a vnější povrch vašeho vozidla se samolepící fóliíNOVAGUARD®

En savoir plus