A World of Surface Protection Solutions
Hodnoty

Laurent Derolez PDG Novacel Činnost společnosti Novacel spočívá na třech ideách, kterými jsou inovace, kvalita a služby. Tyto ideje jsou naplňovány motivovanými pracovními kolektivy.  Pro schopnost nabízet konkurenceschopné produkty, které odpovídají potřebám našich zákazníků je inovace životně důležitá. Náš výzkum a rozvoj nám umožnil odkrýt nové oblasti použití našich výrobků, které vyžadují specifická řešení.  Pro oblast stavebnictví, automobilového průmyslu, výroby domácích spotřebičů a elektroniky je společný důraz na kvalitu. Výrobci se každodenně se setkávají s novými výzvami, na které musíme odpovědět co nejsofistikovanějším způsobem. Inovace se však týká i našich výrobních postupů. Z tohoto důvodu byla roku 2005 v Evropě zprovozněna nová povlakovací linka, která využívá nejnovější technologie.

Kvalita služeb je dalším důležitým trumfem společnosti Novacel. Jedná se v podstatě o co nejrychlejší splnění požadavků zákazníků a navržení řešení ochrany produktů, která bude co nejlépe odpovídat specifickým podmínkám jejich výroby. Vytvořili jsme světovou síť center služeb a dále ji rozšiřujeme. Jejich blízkost k různým trhům a zákazníkům a sdílení našeho know-how celou sítí nám umožňuje dosahovat optimální a homogenní kvality poskytovaných služeb na všech kontinentech a zajišťovat řešení „namíru“. Kvalitativní ukazatele jsou průběžně vyhodnocovány a díky politice pečlivého proškolování zaměstnanců a investicím do moderních technologií výroby neustále zlepšovány.

Laurent DEROLEZ
Generální ředitel společnosti Novacel