A World of Surface Protection Solutions
Elektronický průmysl

Chraňte vysokou přidanou hodnotu vašich výrobků.

Vysoké nároky na vizuální kvalitu, hmatové vjemy a design vašich elektronických výrobků jsou neslučitelné s nedostatky vzniklými při sestavování a manipulacích s výrobky. Veškerá naše řešení jsou navržena s ohledem na maximální snížení vašich nákladů spojených s nedodržením kvalitativních nároků a přispívají tím k zlepšování image vaší společnosti.

PROTECTION POUR L'INDUSTRIE ELECTRONIQUE

Prohlédněte si naši nabídku výrobků