A World of Surface Protection Solutions
Optické fólie a desky

Výrobci plochých obrazovek používají širokou škálu optických fólií pro zlepšení parametru svých výrobku, jako napr. prizmatické fólie, svetlovodivé a rozptylové desky... atd. Pro všechny tyto optické fólie je nutná ochrana jejich povrchu, aby se zabránilo jakémukoliv poškrábání a znecištení pri výrobe, doprave, zpracování a montáži.

Fólie na ochranu povrchu techto optických fólií musejí být cisté a mít stabilní výkonnost v prubehu casu, v souladu s okolním prostredím a bez rizika kontaminace chránených povrchu. Novacel nabízí celou radu ochranných fólií dle konkrétních potreb každého zákazníka.

Feuilles Optiques Novacelfeuilles de prisme