A World of Surface Protection Solutions
Průmysl Stavebnictví

Úplná znalost stavebních etap

Protection pour le bâtimentProtection pour le bâtimentProtection pour le bâtimentProtection pour le bâtiment

Fólie Novacel jsou používané stavebními společnostmi pro zabránění vzniku škrábanců nebo jiných poškození během zpracovávání, přepravy, skladování nebo před uskutečněním prací na staveništi.

Naše fólie mohou chránit železné nebo hliníkové plechy s povrchovou úpravou a jsou používány při ochraně panelů střešních krytin a garážových dveřích.

Mohou též chránit plastové nebo hliníkové profily rámů, parapetů... Zajišťují ochranu plastových desek používaných pro výrobu tabulí a van. Doprovází dřevotřískové nebo dřevěné desky během celého výrobního cyklu nábytku.

Chrání koberce a zasklené plochy před zašpiněním. Jsou též samozřejmě nabízeny s dlouhodobou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí.