A World of Surface Protection Solutions
Rozšířené služby týkající se ochranných fólií.

Komplexní řešení ve vaší blízkosti.

Na základě spolupráce s velkými zákazníky jsme zřídili „centra služeb“, abychom zajistili globální řešení problematiky související s ochranou výrobků nebo kvalitou.

Naši pracovníci technické asistence se mohou operativně dostavit do vašich provozů a doporučit ochranné fólie, které budou nejvhodnější pro vaši aplikaci, poskytnout poradenství v oblasti instalace zařízení a nanášení fólií.

Výrobky odpovídající vaší image

Naše fólie jsou též výborným komunikačním prostředkem. Na požádání mohou být na fólii vytištěna loga nebo reklamní sdělení.

Taktéž jsou ideálním médiem pro vytištění technických návodů nebo podmínek pro použití vašich výrobků.


Služby ve vaší blízkosti

Naše mezinárodní síť zástupců a distributorů je garantem vysoké úrovně a flexibility služeb zejména při potřebě dodávek v přesně určenou dobu.

Proces neustálého zlepšování služeb nám pomáhá udržovat též informační systém, který je přístupný všem pracovním skupinám.