A World of Surface Protection Solutions
FAQ – nejčastější dotazy


Použití :K čemu slouží fólie NOVACEL pro dočasnou ochranu povrchů ?

Le rôle du film Novacel
Protože je každý z vašich povrchů unikátní, dokonalý a křehký, slouží fólie NOVACEL jako ochranná bariéra proti vniku poškození během všech etap zpracování, manipulace, montáže, přepravy a skladování výrobku. Zachovává původní vzhled vašich výrobků.

Garantuje vyšší produktivitu odstraněním potřeby dodělávek a finálních čistění při náročných operacích jako například ohýbání, řezání, lisování, profilování. Ochranou povrchů před škrábanci a znečistěním ve všech výrobních etapách snižuje zmetkovost.

Složení :Jaké je složení fólie NOVACEL pro dočasnou ochranu povrchů?

Composition film Novacel
Výrobní řada fólií Novacel obsahuje více než sto položek. V závislosti na vašich potřebách nabízíme :

jednovrstvé fólie 
samolepicí koextrudované fólie

Aplikace :Jak se fólie NOVACEL pro dočasnou ochranu povrchů nanáší ?

L'application du film Novacel
Aby mohla fólie NOVACEL splnit všechna očekávání, musí být na povrch nanášena vhodným aplikačním zařízením.

Správně navržené a nastavené aplikační zařízení umožňuje fólii nanést :
- automatiky jednotlivě nebo v sérii,
- homogenním tlakem po celém povrchu,
- bez záhybů nebo bulinek,
- s minimálním napnutím fólie v podélném i příčném směru.

V některých oblastech mohou být fólie nanášeny manuálně. Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte.

Prezentace :V jaké formě je ochranná fólie NOVACEL dodávána ?

Les différentes formes
Ochranné fólie jsou dodávány v rolích navinutých na kartónových cívkách s vnitřním průměrem 76 mm.

Mohou být dodány v šířkách od 300 do 2800 mm a v délkách 500 až 4500 metrů v závislosti na typu. V některých případech jsou fólie dodávány i v šířích pod 300 mm.

V jakémkoliv okamžiku můžete určit druh fólií Novacel: Jejich balení a rozměr role.
Jsou nabízeny různé druhy balení: stohovatelné palety nebo palety vyskládané do pyramidy, jednotlivé role, kartonové krabice.

Potisk :Mohu fólii NOVACEL použít pro jakýkoliv povrch ?

Les surfaces compatibles

Určení vhodné ochranné fólie je výchozí etapou naší intervence. Každému projektu specifické řešení. Naše schopnost naslouchat a vést dialog nám umožňují přesně porozumět vašim požadavkům a poradit vám vhodné řešení.


Vaše potřeby pečlivě analyzujeme :
- materiály, které mají být chráněny
- podmínky aplikace a použití
- ekonomické dopady

Díky pečlivému a kvalitnímu přístupu budeme brzy mluvit společnou řečí. Tímto způsobem tedy společně určíme ochrannou fólii, která je nejvhodnější pro povrch vašich výrobků a jejich další zpracování.

Technická řešení nalézáme ve spolupráci s vámi.
Asistujeme vám ve fázích určování průmyslových postupů.
Zavazujeme se poskytnout vám poradenství, společně sledovat změny potřeb ve vaší výrobě a poskytnout vám naše know-how.

Objednávka :Je možné použít fólii NOVACEL jako komunikační prostředek ?

Novacel, vecteur de communication
Fólie NOVACEL může být potištěna jednobarevně či dvoubarevně logem, značkou, reklamním sdělením, podmínkami použití, montážním návodem nebo kódy technických norem.
Potištěná fólie NOVACEL se tak stane médiem ve službách image vaší společnosti a výrobků.
Kontaktujte nás prosím pro vaše požadavky na potisk.

nanáší :Na koho se mám obrátit pro odeslání objednávky ?

Passer commande
- Pokud již jste zákazníkem: můžete odeslat objednávku faxem (+33 2 35 75 47 24) nebo 

obchodní zástupce přímo odpoví na všechny vaše požadavky.

-Pokud si přejete, stát se zákazníkem: kontaktujte přímo obchodního zástupce , který vám bude asistovat ve všech potřebných krocích.

Záruky :Jaké jsou v souvislosti s používáním ochranné fólie poskytovány záruky ?

Les garanties d'utilisation
NOVACEL poskytuje záruku pouze v rámci předepsaného použití fólie.
Tyto záruky jsou uvedeny v technických listech, které jsou součástí dodávky fólií NOVACEL, které jste si objednali.

Prezentace :Všeobecné podmínky použití ?

stáhněte si naše Obchodní podmínky