A World of Surface Protection Solutions
Udržitelný rozvoj

PODNIKAT UDRŽITELNĚ

Chránit vaše výrobky též znamená chránit životní prostředí.

Společnost Novacel se zavedením systému jakosti nekompromisně angažovala ve spojení výrobní činnosti a ochrany životního prostředí pro zajištění udržitelného rozvoje. Novacel je tedy certifikován podle normy ISO 14001.

Novacel vyvíjí strategii, která bere v potaz celý životní cyklus svých výrobků.

V současné době, co se týká nařízení REACH, je Novacel potvrdit, že žádná z látek uvedených v seznamu zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky vstoupí do složení jeho filmů. Je však možné Novacel není z pochopitelných důvodů důvěrnosti, sdělí složení svých filmů.

O odpadech výkonný ředitel č. 2008/98/CE vyžaduje, aby každý stát Evropské unie, přijme příslušná opatření na podporu energetického využití prostřednictvím recyklace, opětovného použití, využití nebo jakékoli jiné akce pro druhotné suroviny, nebo využití odpadu jako energie zdroj. V této souvislosti Novacel potvrzuji, že ochranné fólie mohou být recyklovány. Energetické využití a knedlíkem jsou také možné, v souladu s místními a národními předpisy platnými v centru oprávněné nakládání s odpady.

Integrování tohoto přístupu do rozhodovacích procesů stimuluje inovaci, podílí se na vytváření dlouhodobých hodnot a zvyšuje naši konkurenceschopnost.

Novacel préserve l'environnement