A World of Surface Protection Solutions
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST

SPOKOJENOST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ A DALŠÍCH ZŮČASTNĚNÝCH STRAN

Generální ředitelství společnosti Novacel se zavazuje k zvyšování spokojenosti zákazníků zajištěním kvality výrobků a služeb, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a všichni zájemci o jeho činnosti v souladu s regulačními požadavky.

Systém řízení jakosti, enviromentálního managementu a bezpečnosti umožňuje dosáhnutí tohoto cíle garantováním požadované kvality v následujících základních aspektech :
- Kvalita výrobků
- Služby zákazníkům s maximálním důrazem na dodržování termínů,
- Dodržování veškerých legislativních předpisů, zejména těch, které zakazují používání některých nebezpečných látek.

Politique QES Novacel

Účinnost systému řízení jakosti, enviromentálního managementu a bezpečnosti je neustále zlepšována; proces zlepšování je sledován generálním ředitelstvím, zejména prostřednictvím řízení hodnocení. Zavazujeme se, že dají k dispozici potřebné zdroje.

Taktéž se zavazujeme snižovat dopady naší činnosti na životní prostředí i lidské zdraví a taktéž redukovat produkci odpadů a spotřebu energií při výrobě. Tento přístup je patrný zejména při volbě výrobních surovin, které neohrožují životní prostředí ani lidské zdraví již při vývoji našich výrobků.

For 2019, the major areas for improvement are:

Health and Safety Quality Environment
  • Reduce the accident rate
  • Reduce occupational disorders
  • Reduce the customer complaints rate
  • Improve service levels / meet deadlines
  • Reduce VOC emissions
  • Prevent water pollutions
  • Reduce costs
  • Develop eco-designed, high quality innovating products