A World of Surface Protection Solutions
Životní prostředí a bezpečnost
Novacel Iso 14001

Kromě recyklace a řízené likvidace odpadů zavádí společnost Novacel i trvalá řešení v oblasti ochrany životního prostředí a úspor.

Řízená likvidace odpadů

  • Třídění odpadu pro zajištění zhodnocení odpadů recyklací nebo spalováním (s využitím tepelné energie) s optimalizací nákladů.

Snížení emisí VOC (těkavé organické látky)

  • Rozvoj technologií bez rozpouštědel (lepidla na vodní bázi a koextrudování),
  • Rekuperace nejvíce používaných rozpouštědel.

Ochrana přírodních zdrojů

  • Snížení spotřeby vody chlazením výrobních zařízení v uzavřeném okruhu a instalací chladičů,
  • Snížení spotřeby energie instalací regulátorů rychlosti, rekuperace tepla, osvětlení s nízkou spotřebou.

Řízené snižování rizika požáru pomocí prevence a protipožárními opatřeními
Závody v Déville-lès-Rouen ve Francii a Sessa Aurunca v Itálii jsou certifikovány podle normy ISO 14001. Závod v Sessa Aurunca je certifikován podle normy OHSAS 18001 (Zdraví a bezpečnost práce).